დასაწყისი / საძიებო სიტყვები réservation + conduite fonte [5]