ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage spécial mixte bois acier + raidisseur 1