இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage spécial mixte bois acierx + coffragex + raidisseurx 1