ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pile pontx + culéex + armature béton arméx + semellex 1