இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pile pontx + culéex + bétonx 1