ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pile pontx + culéex + béton arméx + armature béton arméx + fondationx + semellex 1