ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pile pontx + armature pilex + culéex + bétonx + semellex 1