ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pile pontx + armature pilex + culéex + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + semellex 1