ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក joint étanchéitéx + armature pilex + culéex + bétonx + armature béton arméx + fondationx + semellex 1