இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mortierx + hourderx + bloc de bétonx 3