இல்லம் / குறிச்சொற்கள் escalier préfabriquéx + bétonx + gros-oeuvrex 2