ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក escalier préfabriquéx + bétonx + gros-oeuvrex [2]