ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក voûte béton armé + voûte 6

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2017 / ខែ​មេសា / 21