இல்லம் / குறிச்சொற்கள் planx + mortierx + maçonneriex + terre-cuitex 1