ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក plancher béton arméx + béton arméx + gros-oeuvrex + hourdis négatifx 2