ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក machoire hydraulique + pince à béton 2