ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក démolitionx + déconstructionx + croc à bétonx 14