இல்லம் / குறிச்சொற்கள் démolitionx + pince à bétonx + broyeur à bétonx 14