ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក démolitionx + pince à bétonx + croc à bétonx + fragmentationx 14