ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក démolitionx + pince à bétonx + cisaille à bétonx 14