ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក démolitionx + pince à bétonx + déconstructionx + croc à bétonx 14