ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment multi-fonctionnelx + étanchéité voilex + talusx 1