ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment multi-fonctionnelx + coffrage voile courbex + béton planchettex 2