ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment multi-fonctionnelx + coffrage cintréx + coffrage voile courbex + béton matricéx + béton planchettex 2