ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក béton architectoniquex + gros-oeuvrex + béton planchettex 4