இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage spécial bois + coffrage 30