ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage spécial bois + coffrage 30