இல்லம் / குறிச்சொற்கள் tablier pont mixtex + tablier pont mixte entretoisex + galetx 1