დასაწყისი / საძიებო სიტყვები dalle alvéolaire posex + dalle alvéolairex + levage préfabricationx [2]