დასაწყისი / საძიებო სიტყვები dalle alvéolaire pose + dalle alvéolaire [3]