ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment culturel musée spectaclex + béton arméx + stabilisation banchex 10