ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក paroi mouléex + mur soutènementx + bétonx 4