ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment tertiairex + escalier préfabriquéx + bétonx 1