ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fondation profonde + bowstring [12]