ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fondation profondex + tube foreusex + bowstringx [3]