ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fondation profondex + goulotte colonne bétonnagex + bowstringx [1]