ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក garde-corpsx + coffrage spécial boisx + coffragex 2