ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក blindage panneaux + collecteur assainissementx + assainissementx 2