Нүүр хуудас / Түлхүүр үгс bâtiment habitation collectif + KLH [75]