ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + fondationx + armature semellex 2