ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + fondationx + terrassementx 5