ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + structure boisx + dallex + PMCx + CLTx 6