ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + levagex + panneau boisx 3