இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectifx + armature longrinex + poutre redressementx 5