ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + armature longrinex + poutre redressementx 5