Нүүр хуудас / Түлхүүр үгс bâtiment habitation collectif + armature longrine 5