ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + coupe-feux + KLHx 1