ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + gaine électriquex + KLHx 9