ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + gaine électriquex + béton arméx + mur béton arméx + coffragex 1