ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + coffrage spécial boisx + coffragex 5